Provozujeme zařízení ke sběru, výkupu a využití (R12, R13) odpadů, identifikační kód CZJ00738.
Druhy zpracovávaných odpadů:
 •  01 04 08  Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 01 04 09  Písek nebo jíl
 • 03 01 05  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy   neuvedené pod číslem 03 01 04
 • 15 01 03  Dřevěné obaly
 • 17 01 01  Beton
 • 17 01 02  Cihla
 • 17 01 03  Tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
 • 17 02 01  Dřevo
 • 17 03 02  Asfalt bez obsahu dehtu – neuvedené pod číslem 17 03 01
 • 17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 20 01 38  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
 • 20 02 02  Zemina a kameny