Provozujeme zařízení pro nakládání s odpady způsobem R12a,R12e, R5d, D3 R13 / identifikační kód CZJ00738.
Druhy zpracovávaných odpadů:
  • 17 01 01  Beton
  • 17 01 02  Cihly
  • 17 01 03  Tašky a keramické výrobky
  • 17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
  • 17 02 01  Dřevo
  • 17 03 02  Asfalt bez obsahu dehtu – neuvedené pod číslem 17 03 01
  • 17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
  • 17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
  • 17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
  • 20 02 02  Zemina a kameny