Připravujeme a realizujeme plány demolic. Provádíme kompletní demolice zděných a betonových konstrukcí včetně vyčištění prostoru od vzniklého odpadu. Odvážíme, zpracováváme a recyklujeme odpad z demolic.
Demolice provádíme moderní a profesionální technikou obsluhovanou proškoleným personálem.