Zajišťujeme přistavení kontejnerů na
  • stavební a demoliční sutě
  • směsný komunální i živnostenský odpad
  • biologicky rozložitelný odpad
  • kovový, papírový, plastový i netříděný odpad
  • převoz osobních vozidel
  • převoz zboží a materiálu dle dohody do 4t a schválených rozměrů